Nûbara Pîçûkan

  Destpêk
Nûbara Pîçûkan

Nûbara Pîçûkan(1683);Ehmedê Xanî dibêje ku min ev pirtûk ji bo zarokên kurdan nivisiye da ku di xwendina ‘ilim de tu tengezariyan nebînin. Nûbara Piçûkan di dîroka Kurdan de ferhenga kurdî ya yekemîn e. Ji ber ku hêvîya wî zêde ji pêşerojê û ji zaroka hebû, ev berhem ji zarokan re nivîsiye. Ev berhem heta niha jî di medreseyên kurdan de ya ku herî zêde tê xwendin e. Bi saya vê berhemê zimanê kurdî ketiye perwerdehiya medreseyan û heta îro jî dewam dike. Mirov dikare bêje ku Nûbara Biçûkan li cihanê pirtûka yekem e ku li ser perwerdeya zarokan hatiye nivîsandin.