Eqîdeya Îmanê

  Destpêk
Eqîdeya Îmanê

Eqîdeya Îmanê(1687);Lî ser mercên îslamê hatiye nivîsîn. Zanistên îslamî bi zimanê zikmakî îzeh kirine. Zimanê Kurdî derxistiye asteke ku meriv dikare di perwerdehiya olî de jî bi kar bîne. Bi vê berhema xwe rê vekiriye ku di mijarê olî de jî nivîsandina kurdî were bikaranîn. Ev pirtûk di medreseyên Kurdan de heta îro jî tê xwendin.